KORSO
[Hem][HexIQ!][Spelet][Bakgrund][Aktuellt][Köpa][Kontakt]

Skicka in rekordparti

Här kan du skicka in ett rekordparti!

Tyvärr är denna funktion ur drift för tillfället...

Fyll i formuläret nedan och skicka in. Vi granskar uppgifterna och skickar en bekräftelse till din e-postadress. Efter att du har besvarat bekräftelsen publicerar vi rekordpartiet.
Observera att alla deltagares spelplaner ska fyllas i!

F.n. accepterar vi ALLA inskickade partier som är korrekt ifyllda. I framtiden kanske vi kommer att kräva en viss lägsta poängnivå. Vi förbehåller oss rätten att efter hand rensa bort partier med lägre poäng.

Vi kommer att räkna rekord separat för varje deltagarantal, eftersom det är lättare att få hög poäng vid färre spelare. Vi tar hänsyn både till den vinnande spelarens poäng och partiets totalpoäng. Alltså kommer vi att ranka ett parti med resultaten 278 och 275 högre än ett parti med 278 och 155 poäng.

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Antal spelare:
Datum då partiet spelades:  (åååå-mm-dd)
Kommentarer till partiet:
Din e-postadress:
De kommentarer du anger kommer att publiceras på vår webbsida.
Vi förbehåller oss rätten att redigera kommentarerna.
Din e-postadress kräver vi för att kunna kontakta dig vid eventuella frågor.
Vi skickar ett bekräftelsebrev till den angivna adressen, och publicering sker först när du har besvarat det.
Adressen kommer endast att användas för tjänster på Korso-webben som kräver identifiering.
Vi kommer inte att publicera din e-postadress någonstans eller på annat sätt sprida den till tredje part.

Spelare 1

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
Spelarens namn:
Poäng:
Poängberäkning:
Fyll i din fläta och poäng per rad och kolumn, samt totalpoäng.
Ange under "poängberäkning" vilka ord du har räknat i de fall det inte är självklart utifrån bokstäverna och rad- eller kolumnpoängen.

Spelare 2

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
Spelarens namn:
Poäng:
Poängberäkning:
Fyll i din fläta och poäng per rad och kolumn, samt totalpoäng.
Ange under "poängberäkning" vilka ord du har räknat i de fall det inte är självklart utifrån bokstäverna och rad- eller kolumnpoängen.

Copyright © Kul & Klok Design HB, 2007-2013